Obchodní podmínky

Zakázková výroba

Veškeré zboží nabízené na těchto webových stránkách je zhotovováno na zakázku na základě Vaši objednávky. Z tohoto důvodu je dodací lhůta u led log a jmenovek 2 – 3 týdny. V případě, že potřebujete objednávku expedovat dříve – napište do poznámky v kontaktním formuláři např. datum do kterého si přejete zboží mít dodané a my Vám ho přednostně vyrobíme pokud to bude jen možné.

Upozornění

Produkty nabízené na tomto webu nejsou ani nenahrazují žádné originální výrobky výrobců vozidel.

Veškerá loga, některé názvy a nápisy jsou registrované obchodní známky firem nebo výrobků a jsou jejich výhradním vlastnictvím. Nákupem zboží nelze považovat tyto obchodní známky za vlastnictví kupujícího. Vlastnictví registrovaných obchodních známek je nepřenosné a nákupem zboží nejste automaticky oprávněni tuto obchodní značku užívat.

Ochrana osobních údajů zákazníků

Poskytnuté osobní údaje jsou použity za účelem zodpovězení vašich dotazů, zpracování vašich objednávek nebo vám umožní přístup ke specifickým informacím. Máte právo na změnu a odstranění všech osobních informací, které jsou uloženy na stránce

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Posouzení reklamace

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, instalováním cizích mechanizmů, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba.

Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Splátkový prodej

Prodávající splátkový prodej nenabízí. Úhrada ceny zboží formou splátek nebude Kupujícímu umožněna.

Informace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.